– Vi har en formening om hvilken gruppering som står bak truslene, og hva motivet deres er, og vi ser at mange av truslene følger det samme mønsteret, sier stabssjef Håkon Strand i Sørvest politidistrikt. Han sier de ser svært alvorlig på saken.

nyheter.ntb.no

Siden 14. januar i år har skoler i Sørvest politidistrikt alene fått 13 trusler om skoleskyting. På landsbasis er tallet 190. Mange av disse er fremsatt via sosiale medier. Etterforskningen koordineres av Sør-Øst politidistrikt, men den blir i tillegg håndtert fortløpende lokalt.

I Nordland var politiet på plass på flere skoler tirsdag, men kun for å skape trygghet. Politiet opplyser om at trusler om voldelige aksjoner eller straffbare handlinger blir fulgt opp videre.

Liker du å lese nyheter på denne måten?

Visuelt, fokusert og rett på sak.