Elever med foreldre uten utdanning over grunnskolenivå var overrepresentert i de nasjonale prøvenes to laveste mestringsnivåer. Kun 18 prosent av dem havnet i de to øverste, melder NTB. Tallene er fra 2019.

forskning.no

Dette får Høyres stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde til å reagere. – Vi kan ikke godta at størrelsen på bokhyllen hjemme og foreldrenes bakgrunn er med på å avgjøre hvor gode elevene blir til å lese, skrive og regne, sier hun til NTB.

Nasjonale prøver ble innført i 2004, og sørger for at elever i 5., 8. og 9. trinn blir kartlagt i lesing, regning og engelsk. Elevenes prestasjon blir rangert på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er høyeste nivå.

Liker du å lese nyheter på denne måten?

Visuelt, fokusert og rett på sak.