De mener dette vil gi størst effekt og solide kutt i gassutslipp.

1. KULL: Sette i gang en internasjonal satsning på fornybar energi, for å unngå at land i økonomisk vekst blir avhengig av kull som energikilde.

2. CCS: Gi klarsignal til investering i norsk karbonfangst- og lagring. Det vil koste milliarder, men kan gi enorme utslippskutt for Norge.

3. SKIPSFART: Tiltak for fortgang i elbåter og utslippsfri skipsfart, som strengere krav til utslippsfrie supplybåter og mer penger til elferger og hurtigbåter.

Videre på listen står et forslag som splitter både partier, miljøorganisasjoner og lokalsamfunn - nemlig vindkraft. Les alle de syv punktene ved å trykke her.

Liker du å lese nyheter på denne måten?

Visuelt, fokusert og rett på sak.