Vurderingen av smittesituasjonen skal ta utgangspunkt i kriteriene som er laget for Norden:

Regjeringen stiller også krav om at alle med mistenkt smitte oppfordres til å testes.

For å beregne den verste smittedagen, bruker vi et glidende snitt på 14 dager. Det vil si at vi regner ut gjennomsnittet fra den aktuelle datoen og 13 dager tilbake i tid. Dette har vi gjort fordi rapporteringen kan variere mye fra dag til dag.

Sveip videre for å lese om de tre landene med verst smittedag i juni.

Bulgaria

Sverige

Polen

Økning i andre land

Liker du å lese nyheter på denne måten?

Visuelt, fokusert og rett på sak.