Afghanistan

Spesialstyrkebidraget til Resolute Support Mission (RSM), skal sette Afghanistan i stand til å ivareta egen sikkerhet. Ca 60 personer ut året. Norge sender også et kirurgisk team til det militære sykehuset i Kabul fra april.

Irak

Militært bidrag til opptrening av sikkerhetsstyrker i Irak ut 2020. Ca. 70 norske soldater deltar i koalisjonsstyrken Operasjon Inherent Resolve, lokalisert i Anbar-regionen i Irak. Stiller også med ti personer til NATOs operasjon i Irak (NMI), og beholder et logistikkelement i Jordan for å støtte operasjonene i Irak.

Sahel

Forsvaret skal bidra til trening og rådgivning av regionale sikkerhetsstyrker i Sahel-regionen i Afrika. I 2020 vil Norge delta med forsvarspersonell og økonomisk støtte til et regionalt akademi for kapasitetsbygging i Elfenbenskysten.

Mali

FN-operasjonen MINUSMA, der Norge driver leiren Camp Bifrost i Bamako. Ca 15 personer fra Forsvaret er knyttet til drift av leiren og stabsfunksjoner i FN-styrkens hovedkvarter. Stiller også med nytt transportflybidrag i seks måneder.

Litauen

Styrker til Enhanced Forward Precence (EFP), NATOs styrkede avskrekking og forsvar. Består av fire multinasjonale bataljonsstridsgrupper på rundt tusen personer i de tre baltiske landene og Polen. Norges bidrag er ca. 150 personer, mest til Litauen.

NATO Responce Force (NRF)

NRF-konseptet er tredelt, under betegnelsene Very High Readiness Joint Task Force. Norge bidrar i alle tre styrkekategorier, med alt fra stab til fartøy og bataljoner.

Andre operasjoner

Norge har også mindre bidrag i operasjoner i Midtøsten og Sør-Sudan.

Norge er bedt om å delta i en flernasjonal styrke i Mali, som heter Takuba.

Liker du å lese nyheter på denne måten?

Visuelt, fokusert og rett på sak.