I brevet fra 5. februar skrev Helsedirektoratet at de hadde 27 enheter med kirurgisk forbruksmateriell som kunne tilbys Kina. Det utgjør omtrent 20 prosent av beredskapslageret i Norge.

Knappe tre uker senere gikk Folkehelseinstituttet (FHI) ut og sa at Norge neppe ville ha nok smittevernutstyr ved et utbrudd her til lands.

Helsedirektoratet bekrefter overfor VG at direktoratet vurderte å donere 20 prosent av lageret til Kina, men at utstyret aldri ble sendt.

Norges beredskapslager består av minimum 100 katastrofeenheter. Lageret består av ferdigpakkede enheter som kan tas i bruk ved kriser og katastrofer som raskt kan sendes dit det trengs.

Liker du å lese nyheter på denne måten?

Visuelt, fokusert og rett på sak.