Aller først: Med segregering mener de at elever med de laveste karakterene blir konsentrert på noen skoler på Oslos østkant, mens 16–17-åringene med det høyeste karaktersnittet blir konsentrert på noen sentrumsskoler eller på byens vestkant.

– Den karakterbaserte modellen utmerker seg ved at færrest elever får innfridd sitt førsteønske, og ved at det er den som skaper sterkest segregering, skriver forskerne i en ny studie.

Det er i dag opp til hvert enkelt fylke å bestemme om de ønsker fritt skolevalg for videregående skole eller ikke. Regjeringen ønsker å fjerne denne muligheten.

vg.no

– På noen skoler er så å si alle elevene blant de aller svakeste i Oslo. På noen skoler er så å si alle elevene blant de flinkeste karaktermessig. Ytterpunktene er ekstremt forskjellige, sier professor Håvard Helland ved Oslo Met til VG.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) kaller regjeringens forslag for «statlig skolevalg», og varsler omkamp dersom det bli innført fra høsten 2021, slik planen er.

Liker du å lese nyheter på denne måten?

Visuelt, fokusert og rett på sak.