Forskerne har analysert 36 internasjonale mobil- og nettbaserte symptomsjekkere. De fant at symptomsjekkerne kun fant riktig diagnose i 32 prosent av tilfellene.

Leder av Norsk forening for allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen, sier til forskning.no at hun mener treffsikkerheten når pasienter har søkt informasjon på nett før legetimen stemmer godt overens med studien.

Tangen mener mange pasienter har funnet frem til alvorlige diagnoser uten at det er riktig og derfor blitt unødvendig bekymret og engstelig.

Forskerne har også sett på løsninger som gir råd om når man bør søke helsehjelp. Råde som ble gitt om når folk bør søke hjelp for akutte tilstander var riktig i 60 prosent av tilfellene, ifølge forskning.no.

Tangen sier det største problemet med slike løsninger kan være om noen som burde kontakte helsevesenet ikke gjør det.

Liker du å lese nyheter på denne måten?

Visuelt, fokusert og rett på sak.